Eureka Szkoły Policealne

 

SZKOŁY POLICEALNE SĄ OTWARTE DLA KAŻDEGO,

 

KTO PRAGNIE ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJETNOŚCI

 

 

 

 

 

Szkoła policealna daje słuchaczom wiele możliwości rozwoju !

 

 

 

Słuchacze szkoły zapoznają się z zawodem przede wszystkim
od strony praktycznej.

 

Szkoły dają możliwość zdobycia zawodu w krótkim czasie, 
przygotowują na studia, rozwijają zainteresowania

 

cykl nauki w szkołach policealnych do wyboru:  1 rok * 1,5 roku * 2 lata

 

 

***

 

Wyposażenie szkół sprzyja efektywnemu poszerzaniu wiedzy

 

Specjalistyczne pracownie wyposażone są w sprzęt
niezbędny do nauki danego zawodu